Projekt podporují


esf
Evropská unie
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Operační program lidské zdroje a zaměstnanost
esfcr

Úvod
Na konferenci k projektu „Audit rodina & zaměstnání“ se hovořilo o zavádění prorodinných opatření ve firmách

Na slaďování pracovního a rodinného života ve firmách se zaměřila kampaň Ministerstva práce a sociálních věcí a Národního centra pro rodinu „Audit rodina & zaměstnání“. Kampaň završila odborná konference, která proběhla 28. listopadu v pražském hotelu Jalta. Kromě zástupců projektu hovořili o svých zkušenostech se zaváděním prorodinných opatření ve firmách mluvčí auditovaných společností. Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. MPSV ho spustilo před téměř třemi lety.

Více...
 
Pozvánka na závěrečnou konferenci projektu Audit rodina & zaměstnání

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Vás zve na konferenci projektu Audit rodina & zaměstnání

  • dosavadní průběh projektu
  • shrnutí výsledků
  • očekávané přínosy

Konference se koná ve čtvrtek 28. listopadu 2013 od 9:00 do 13:00 hodin v hotelu Jalta, Václavské náměstí 45, Praha 1.

Na konferenci mimo jiné vystoupí

Pavel Čáslava, MPSV, náměstek ministra pro sociální a rodinnou politiku


Miroslava Čechová, MPSV, manažerka projektu Audit rodina & zaměstnání

představí průběh ARZ, shrne výsledky a přínosy projektu


Marie Oujezdská, ředitelka Národního centra pro rodinu

představí přínosy a výsledky auditního procesu


Lukáš Müller, MPSV, oddělení realizace ES

představí obdobné grantové projekty zaměřené na audity a pohovoří o přípravě příštího programového období

Dále vystoupí realizátoři a realizátorky obdobných projektů zaměřených na slaďování pracovního a osobního života: Rut Kolínská (Síť mateřských center, o.s.), Dita Jahodová (Proequality, Otevřená společnost, o.p.s.), Tomáš Bitrich (Aperio) a Martin Jára (Liga otevřených mužů, o.s.) a zástupci společností zapojených do auditu

  • Tchibo Praha, spol.s.r.o.
  • Centrum pro rodinu a sociální péči o.s.
  • Magistrát města Brna
  • o.s. Heřmánci
  • Knihovna Jiřího Mahena

Svou účast prosím potvrďte do 25. listopadu do 12 hodin na e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: 724  513 052

Těšíme se na viděnou.

Tiskové oddělení
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Pozvánku ve formátu PDF můžete stáhnout ZDE.

 
Audit rodina & zaměstnání pomáhá také v Plzeňském Prazdroji

Počátky prorodinné personální politiky Plzeňského Prazdroje je možné spojit s firemním projektem „Diverzita“, který vychází z principů prosazování lidských práv, etických zásad a nediskriminačního prostředí na pracovišti. Na dodržování stanovených cílů dohlíží v Plzeňském Prazdroji 3 ombudsmani, kteří jsou voleni zaměstnanci společnosti. Přijímané změny v oblasti slaďování pracovního a rodinného života a genderové diverzity jsou široce komunikovány s odborovou organizací a vycházejí z reálných dat a potřeb společnosti, z šetření spokojenosti zaměstnanců a Auditu rodina & zaměstnání. Aktivní roli odborové organizace v prosazování změn potvrzuje Jana Schattauerová, manažerka rozvoje organizace a odměňování: „V naší společnosti mají odbory poměrně silný hlas a jejich zapojení do projektu nám velmi pomohlo v šíření pozitivního PR připravovaných změn směrem k zaměstnancům.“

Více...
 
Pracujícím rodičům v Tchibo Praha radí speciální příručka

Účastníci Auditu rodina & zaměstnání, kteří v lednu 2013 obdrželi z rukou ministryně práce a sociálních věcí Ludmily Müllerové základní certifikát projektu, budou brzy bezmála v polovině doby, během které implementují vytyčené cíle v oblastech prorodinné personální politiky. Pokroky, kterých již dosáhli, budou shrnovat ve svých průběžných zprávách. Průběžné zprávy ale zdaleka nejsou jen kontrolou stavu zaváděných opatření. Slouží především k udržení kontaktu mezi společností a jejím poradcem nebo poradkyní, poskytují možnost konzultovat dosažené výsledky a řešit případné těžkosti. Jak poznamenává Marie Oujezdská, metodička projektu Audit rodina & zaměstnání: „Smyslem auditu je dialog, nikoli administrativa. Naši poradci a poradkyně nemají pouze ‘zadat‘ pověřeným pracovníkům a pracovnicím vypracování zpráv, ale pomoci s celkovým mapováním průběhu realizace a zaváděním nových opatření do praxe“.

Více...
 
Audit rodina & zaměstnání v DPD CZ

Audit rodina & zaměstnání v DPD CZ měl od počátku velkou podporu vedení firmy.  Dvěma hlavními cíli, s nimiž společnost do projektu vstupovala, bylo ověřit si, zda to, co je ze strany společnosti zaměstnancům poskytováno, zaměstnanci skutečně chtějí a oceňují a pak také otevření nových témat, která se dosud neřešila.
„Prorodinným opatřením jsme se začali věnovat po zaměstnaneckém průzkumu v roce 2010. Uvědomili jsme si, že jsme v sektoru služeb, postaveném jen na práci lidí,“ potvrzuje Soňa Štroufová, HR Director společnosti.

Protože DPD CZ pokrývá svým firemním zaměřením celou ČR, bylo klíčové nejen zapojení reprezentativního vzorku všech věkových kategorií a profesních typů zaměstnanců a zájmových skupin, ale také zástupců všech regionů, v nichž DPD CZ působí. Určitým specifikem auditu v DPD CZ byla také zaměstnanecká struktura společnosti, kdy pouze 12 % zaměstnanců tvoří vysokoškoláci, celou pětinu zaměstnanců pak představují zaměstnanci v dělnických profesích.

Více...
 
« ZačátekPředchozí1234DalšíKonec »

Strana 1 z 4

Slaďování rodinného a pracovního života

Anketa

Jaká skupina zaměstnanců je ve Vaší firmě, z pohledu rodinných závazků, nejčastěji zastoupena?