Projekt podporují


esf
Evropská unie
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Operační program lidské zdroje a zaměstnanost
esfcr

Úvod Cíle auditu
Cíle Auditu rodina & zaměstnání

Hlavním cílem auditu je rozvoj a optimalizace prorodinně orientované personální kultury a zahájení diskuze vedoucí k tvorbě opatření napomáhajících harmonizaci rodiny a profese. Přínosem pak bude zvýšení motivovanosti zaměstnanců a podpora ekonomických zájmů společnosti.

Co vaše firma auditem získá?

Rozvojem prorodinné orientace firma:

  • docílí vyšší motivace a spokojenosti svých zaměstnanců,
  • zlepší produktivitu práce,
  • zvýší svou konkurenceschopnost,
  • sníží fluktuaci zaměstnanců a s ní spojené náklady na zapracování nových spolupracovníků,
  • zvýší kvalitu uchazečů o zaměstnání,
  • urychlí návrat zaměstnanců z rodičovské dovolené a navýší počet těch, kteří se po jejím ukončení vrátí zpět do firmy,
  • vylepší svou image a získá na prestiži v očích veřejnosti.


 

Slaďování rodinného a pracovního života

Anketa

Jaká skupina zaměstnanců je ve Vaší firmě, z pohledu rodinných závazků, nejčastěji zastoupena?