Projekt podporují


esf
Evropská unie
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Operační program lidské zdroje a zaměstnanost
esfcr

Úvod Finanční a nefinanční pobídky
Finanční a nefinanční pobídky

Ve firmách s prorodinně orientovanou firemní kulturou se při odměňování a poskytování benefitů přihlíží k rodinným závazkům pracovníků. Prostřednictvím těchto opatření je možné zohlednit zvláštní zatížení pečujících zaměstnanců, kteří většinu finančních prostředků využijí nikoliv k vlastní spotřebě, ale investují je do péče a výchovy svých dětí (ačkoliv je to samozřejmě jejich svobodné rozhodnutí), nebo je investují do zajištění péče. V praxi je možné podpořit pečující zaměstnance prostřednictvím těchto opatření:

  • kumulace a vyplácení odměn v exponovaných termínech – konec školního roku, Vánoce,
  • poskytování části odměn formou poukázek na zboží a služby, které jsou pro rodiny atraktivní,
  • odměňování vedoucích pracovníků v souvislosti s jejich proaktivním přístupem k prorodinné personální politice,
  • převzetí některých nákladů spojených s rodinnými závazky (péče o dítě nebo závislého člena rodiny),
  • půjčky pro pečující rodiče,
  • příspěvky při významných životních situacích (sňatek, narození dítěte),
  • nenárokové sociální příspěvky zaměstnancům v náhlé sociální nouzi (úmrtí v rodině),
  • systém benefitů, který nabízí také položky atraktivní pro rodiny,
  • příspěvek k penzijnímu připojištění,
  • příspěvek na stravování.
 

Slaďování rodinného a pracovního života

Anketa

Jaká skupina zaměstnanců je ve Vaší firmě, z pohledu rodinných závazků, nejčastěji zastoupena?