Projekt podporují


esf
Evropská unie
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Operační program lidské zdroje a zaměstnanost
esfcr

Úvod Kontakty
Kontakty

Propůjčovatel certifikátu

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Na Poříčním právu 1/376
128 01 Praha 2
www.mpsv.cz

Odborný garant projektu

Národní centrum pro rodinu
Průchodní 2
602 00 Brno
www.rodiny.cz

Mediální zastoupení

Stance Communications, s.r.o.
Salvátorská 931/8
110 00 Praha 1 – Staré město
www.stance.cz 

Slaďování rodinného a pracovního života

Anketa

Jaká skupina zaměstnanců je ve Vaší firmě, z pohledu rodinných závazků, nejčastěji zastoupena?