Projekt podporují


esf
Evropská unie
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Operační program lidské zdroje a zaměstnanost
esfcr

Úvod Metodika auditu
Metodika auditu

Směrnice Audit rodina a zaměstnání

Základním dokument vymezující obsah, cíle a průběh Auditu rodina & zaměstnání, včetně účastníků, kteří se na auditním řízení podílejí.


Katalog kritérií

Klíčový materiál představující širokou škálu prorodinných opatření, které mohou zaměstnavatelé realizovat, včetně indikátorů plnění.


Manuál ke Katalogu kritérií

Stručný návod k používání Katalogu kritérií určený především pro poradce.Další materiály související s realizací Auditu rodina a zaměstnání

 

Slaďování rodinného a pracovního života

Anketa

Jaká skupina zaměstnanců je ve Vaší firmě, z pohledu rodinných závazků, nejčastěji zastoupena?