Projekt podporují


esf
Evropská unie
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Operační program lidské zdroje a zaměstnanost
esfcr

Úvod O projektu
O projektu

Audit rodina & zaměstnání je osvědčeným nástrojem, který využívají firmy, instituce a organizace k optimalizaci své personální strategie. Jeho hlavním cílem je umožnit zaměstnancům harmonizovat pracovní život s rodinným, což se pak zpětně odráží i na zvyšující se ekonomické prosperitě firmy.

 

Slaďování rodinného a pracovního života

Anketa

Jaká skupina zaměstnanců je ve Vaší firmě, z pohledu rodinných závazků, nejčastěji zastoupena?