Projekt podporují


esf
Evropská unie
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Operační program lidské zdroje a zaměstnanost
esfcr

Úvod O projektu Aktuality
Aktuality
Předání certifikátů Auditu rodina & zaměstnání ministryní práce a sociálních věcí Ludmilou Müllerovou a odborný seminář

28. ledna 2013 proběhlo v prostorách MPSV ČR slavnostní předání certifikátů firmám, které se úspěšně zapojily do projektu Audit rodina & zaměstnání. Ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová předala základní certifikáty 13 společnostem, které v předchozím období vytvořily plán prorodinných opatření, jež budou nyní realizovat. Dvě organizace, které se účastnily pilotní verze projektu, své plány již úspěšně zařadily do prorodinných personálních strategií, a získaly tak plný certifikát projektu.

Více...
 
Pozvánka na seminář projektu Audit rodina & zaměstnání

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR si Vás dovoluje pozvat na seminář projektu

Audit rodina & zaměstnání

Dosavadní průběh projektu, nejčastější opatření z praxe a zahraniční zkušenost

Seminář se koná

v pondělí 28. ledna 2013 od 13:00 do 17:00   
v hotelu Jalta, Václavské náměstí 45, Praha 1
V rámci semináře vystoupí mimo jiné:

Vít Liška, MPSV ČR, vedoucí projektu Audit rodina & zaměstnání – představení dosavadního průběhu ARZ, novinky, nově zapojené firmy

Silke Eilers, Institut für Beschäftigung und Employability IBE (Německo) – pracovní doba orientovaná na životní fáze

Jana Brabcová, poradkyně Auditu rodina & zaměstnání – nejčastější příklady/opatření z praxe

Jana Bauduin, mamavpraci.cz  – prosazování slaďování práce a rodiny v praxi

Více...
 
Index rodina & zaměstnání (berufundfamilie-Index)

Audit rodina & zaměstnání je nástrojem optimalizace pro-rodinně orientované personální politiky organizace. Firmy, které zvažují zavádění opatření napomáhající harmonizaci rodiny a zaměstnání, často řeší otázku efektivity vynaloženého úsilí.

V květnu 2012 byl prezentován rakouským výzkumným ústavem Forschungszentrum Familienbewusste Personalpolitik index rodina a zaměstnání, který byl testován v Rakousku, Švýcarsku a Německu mezi 1700 odpovědnými osobami za personální agendu a vedení firem. Index je komplexní nástroj managementu, který zjišťuje přínosy opatření podporujících slučitelnost rodiny a zaměstnání.

Index zjišťuje, nakolik si je firma vědoma potřeby počítat s rodinným kontextem svých spolupracovníků a spolupracovnic.

Více...
 
Koncept Auditu rodina & zaměstnání a koncept tzv. vytváření sdílené hodnoty (Creating Shared Value, CSV)

Audit rodina & zaměstnání je nástrojem optimalizace motivačně orientované personální politiky. Umožňuje propojit legitimní potřeby zaměstnanců a zaměstnankyň (dostát rodinným závazkům), a současně být plnohodnotnými spolupracovníky. Existující opatření napomáhající lepší slučitelnosti rodiny a zaměstnání se tak stávají i specifickým zdrojem prosperity dané organizace, nikoli pouhým výrazem její vstřícnosti.

Společenské odpovědnosti firem Corporate Social Responsibility (CSR) je ve významných organizacích věnována již řadu let pozornost. V současné době se rozšiřují možnosti pro naplňování základního cíle CSR: chovat se eticky a přispívat k udržitelnému hospodářskému rozvoji.  Dochází k uplatňování konceptu tzv. sdílených hodnot Creating Shared Value (CSV). Jejími zakladateli jsou firmy Bayer, Nestlé a T-Mobile.

Více...
 
Audit rodina & zaměstnání vytváří alternativní nabídku řešení pro potřeby zaměstnavatelů

Sedmašedesát procent českých firem přiznává, že díky flexibilním pracovním postupům se zvýšila jejich produktivita a třiašedesát procent firem si myslí, že přímým důsledkem flexibilních forem práce je vyšší obrat.

Vyplývá to z průzkumu pořádaného poskytovatelem flexibilních pracovišť, společností Regus, během něhož bylo dotázáno více než 16 000 vedoucích obchodních manažerů po celém světě. (zdroj: Novinky.cz)

Více...
 
« ZačátekPředchozí1234DalšíKonec »

Strana 2 z 4

Slaďování rodinného a pracovního života

Anketa

Jaká skupina zaměstnanců je ve Vaší firmě, z pohledu rodinných závazků, nejčastěji zastoupena?