Projekt podporují


esf
Evropská unie
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Operační program lidské zdroje a zaměstnanost
esfcr

Úvod O projektu Historie
Historie

Audit rodina & zaměstnání byl vytvořen v Německu nadací Hertie v roce 1998. V témže roce jej převzalo Rakousko a postupně spolupracovalo na jeho dalším vývoji. V současné době probíhá auditní řízení v mnoha německých, rakouských či italských organizacích a nyní se začíná uplatňovat i v České republice.

Cílem auditu je napomáhat slučitelnosti zaměstnání a rodiny a zároveň zvyšovat efektivitu práce v podniku. Výzkumy dokazují, že prorodinné klima ve společnostech významně přispívá nejen k růstu produktivity práce, ale buduje i prestiž podniku navenek.

Realizace prorodinné personální politiky ve firmě či podniku je známkou pozitivního naladění managementu vůči zájmům zaměstnanců a zároveň zájmu optimalizovat podmínky práce, což vede k růstu její produktivity. Má své opodstatnění v době ekonomické recese, v níž pomáhá šetřit zdroje, stejně jako v obdobích ekonomického růstu, kdy nabízí možnosti, jak flexibilně využívat změn na trhu práce.

 

Slaďování rodinného a pracovního života

Anketa

Jaká skupina zaměstnanců je ve Vaší firmě, z pohledu rodinných závazků, nejčastěji zastoupena?