Projekt podporují


esf
Evropská unie
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Operační program lidské zdroje a zaměstnanost
esfcr

Úvod O projektu Jak získat certifikát
Jak získat certifikát

V případě zájmu o realizaci Auditu rodina & zaměstnání ve Vaší společnosti se můžete snadno a nezávazně přihlásit vyplněním a odesláním online formuláře. Po obdržení přihlášky Vás bude kontaktovat specialista na personální politiku, který si s Vámi dle Vašich časových možností sjedná schůzku a vysvětlí Vám vše o průběhu celého projektu. Pokud se rozhodnete závazně přihlásit k auditu, podepíšete s MPSV ČR smlouvu a započne tak Vaše spolupráce s poradcem na optimalizaci personální strategie Vaší společnosti. Více o průběhu auditu se dozvíte v rubrice Průběh auditu.

MPSV ČR uděluje v rámci auditu dva typy certifikátů.

Základní certifikát

Základní certifikát je společnosti propůjčen poté, co hodnotitel schválí plán opatření, která chce společnost v rámci auditu realizovat. K získání základního certifikátu má společnost šest měsíců od podepsání smlouvy s MPSV ČR. Certifikát vyjadřuje, že se jeho nositel úspěšně zapojil do projektu Audit rodina & zaměstnání a pracuje na rozšiřování prorodinně orientované personální strategie.

Plný certifikát

Plný certifikát je propůjčen té společnosti, která do osmnácti měsíců od získání základního certifikátu implementuje navrhovaná opatření a hodnotitel potvrdí, že byla dodržena všechna formální i obsahová kritéria Auditu rodina & zaměstnání. Plný certifikát je společnosti propůjčen na jeden rok. Závěrečný certifikát stvrzuje, že jeho nositel realizuje opatření přátelská rodinným potřebám zaměstnanců a řadí se tak mezi společensky odpovědné firmy.

 

Slaďování rodinného a pracovního života

Anketa

Jaká skupina zaměstnanců je ve Vaší firmě, z pohledu rodinných závazků, nejčastěji zastoupena?