Projekt podporují


esf
Evropská unie
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Operační program lidské zdroje a zaměstnanost
esfcr

Úvod O projektu Proč se zapojit
Proč se zapojit

Dlouhodobé přerušení výkonu povolání, způsobené intenzivní rodičovskou fází, je rizikové z hlediska ztráty kontaktu s oborem, špatné orientace v důsledku rychlého rozvoje technologií nebo i jisté ztráty pracovních návyků, které byly překryty jinými návyky, charakteristickými pro rodinu. Z těchto důvodů je dnes daleko více dbáno na pozvolný návrat na trh práce, pokud to neumožňuje malé rozšíření snížených úvazků (třeba jen na jeden půlden v týdnu, kdy je možné i malé dítě svěřit důvěryhodné pečující osobě aniž je tím narušen jeho komfort), lze to dělat různými jinými formami. Například zvát matky na mateřské/rodičovské dovolené na firemní akce, porady, školení, umožnit jim návštěvy na pracovišti i s dítětem, informovat je pravidelně o dění ve firmě. S tímto informačním náskokem má pečující rodič daleko snazší pozici, když se vrací na svoje původní pracovní místo.

Společnosti, která projde auditem a nabídne zaměstnancům širší prostor pro sladění rodiny a zaměstnání, bude propůjčen certifikát vyjadřující  přátelský postoj k rodinným potřebám zaměstnanců.

Audit pomůže společnosti:

  • zanalyzovat stávající prorodinná opatření,
  • zvýšit informovanost managementu o zákonných možnostech v oblasti slaďování rodinného a pracovního života,
  • řídit se heslem „Motivace místo stresu“ a zavést opatření, která napomáhají slučitelnosti rodiny a zaměstnání, mají pozitivní vliv na postoj zaměstnanců a jejich identifikaci s organizací a jejími cíly,
  • zlepšit své postavení v očích veřejnosti,
  • posílit konkurenceschopnost,
  • snížit náklady způsobené fluktuací.


 

Slaďování rodinného a pracovního života

Anketa

Jaká skupina zaměstnanců je ve Vaší firmě, z pohledu rodinných závazků, nejčastěji zastoupena?