Projekt podporují


esf
Evropská unie
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Operační program lidské zdroje a zaměstnanost
esfcr

Úvod Personální rozvoj
Personální rozvoj

Systematickému rozvoji zaměstnanců a zaměstnankyň napomáhají individuální opatření, která odpovídají mimo jiné i jejich rodinné situaci. Vysoký potenciál ženy, která pracuje na zkrácený úvazek a doma se stará o dvě malé děti, těžko podpoříme rozsáhlým vzdělávacím cyklem, kterému by se měla věnovat ve večerním kurzu. Péčí o děti se její potenciál neztratí, naopak se obohatí o další, sociální rozměr, na který bude později možné navázat v dalším plánování. V oblasti individuálního osobnostního rozvoje platí: všechno má svůj čas. Osvědčeným způsobem plánování osobního rozvoje je řízení vlastní kariéry: nikoliv zaměstnavatel, ale zaměstnanec ví nejlépe, kam chce nasměrovat svoje usilování, kdy je čas na založení rodiny a kdy chce naopak intenzivně využít vzdělávací nabídky. Kvalitní výměna informací vede k růstu jistot na obou stranách: zaměstnanec je pro zaměstnavatele předvídatelný a sám má jistotu podpory při naplňování svého osobního plánu rozvoje.

Zaměstnavatel jej může podpořit například těmito způsoby:

 • školení a další vzdělávání je nabízeno a umožněno také spolupracovníkům s kratšími úvazky,
 • na školení a další vzdělávání mají přístup i zaměstnanci/kyně na RD,
 • během školení je zajištěno hlídání dětí,
 • společnost při plánování personálního rozvoje přihlíží k preferencím pracovníka z hlediska harmonizace rodiny a zaměstnání,
 • spolupracovníci jsou v rámci CRS podporováni k dobrovolnickým aktivitám,
 • pro intenzivní rozvoj dovedností je možné využít sabbatical,
 • ve firmě je k dispozici psycholog nebo kouč pro řešení složitých profesních i soukromých situací,
 • společnost má „horkou linku“ pro naléhavé poradenství.

Rozhodování v personální oblasti

Zkušenosti z rodiny jsou součástí osobnostního profilu pracovníka. Pokud je chce zaměstnavatel využít, musí je u pracovníka objevit, a to nejlépe hned při přijímacím řízení. Pokud zohlední jako jedno z kritérií výběru zaměstnance jeho osobní a sociální kompetence, podpoří tak kompetence celého týmu v dané oblasti. Prorodinný zaměstnavatel uplatňuje při výběru a rozvoji zaměstnanců tato pravidla:

 • při přijímacím řízení zohledňuje nejen profesní zkušenosti, ale také neformálně získané dovednosti prohlubované rodinnou angažovaností,
 • pečující zaměstnanci jsou přijímáni i na vedoucí pozice a je jim umožněn odpovídající model sladění rodiny a zaměstnání,
 • práce na zkrácený úvazek není překážkou kariérního postupu,
 • každý zaměstnanec má individuální plán rozvoje,
 • plány personálního rozvoje zahrnují také rozvoj sociálních dovedností a soft skills,
 • se zaměstnanci jsou pravidelně vedeny motivační rozhovory.
 

Slaďování rodinného a pracovního života

Anketa

Jaká skupina zaměstnanců je ve Vaší firmě, z pohledu rodinných závazků, nejčastěji zastoupena?