Projekt podporují


esf
Evropská unie
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Operační program lidské zdroje a zaměstnanost
esfcr

Úvod Auditem rodina & zaměstnání provedou společnost kvalifikovaní poradci
Auditem rodina & zaměstnání provedou společnost kvalifikovaní poradci

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR zahájilo začátkem října projekt na podporu slaďování rodinného a pracovního života s názvem Audit rodina & zaměstnání. V rámci projektu fungují webové stránky, na kterých se mohou zájemci o audit dočíst, jak by mohl audit v jejich firmě probíhat a jaké přínosy mohou očekávat. Nedílnou součástí informací je i seznámení se se všemi poradci, kteří budou vybrané společnosti auditem provázet http://auditrodina.eu/index.php/o-projektu/poradci. Úlohou poradců je poskytnout společnostem podporu při vytváření prorodinných opatření ušitých na míru firemním podmínkám v úzké spolupráci s pověřeným pracovníkem a tzv. projektovou skupinou.

„Pro audit jsme vybrali deset kvalifikovaných externích specialistů, kteří nejen že mají dlouholeté profesní zkušenosti v oblasti personalistiky, řízení lidských zdrojů a slaďování pracovního a rodinného života, ale především jsou schopni citlivě reagovat na atmosféru ve společnostech a potřeby pracovníků i managementu. Jsou mezi nimi lidé, kteří se podílejí na personálních auditech firem, pracují jako školitelé, metodici, hodnotitelé a specialisté na optimalizaci firemních strategií“, představil poradce vedoucí projektu Vít Liška.

Poradci budou společnostem přidělovat metodici auditu. „Každý z poradců a poradkyň je v práci s metodikou auditu pečlivě proškolen rakouskou konzultantkou, autorkou jádra know-how auditu. Úspěch konkrétního auditního procesu není v první řadě záležitostí poradenství, ale vynalézavosti, odvahy a ochoty managementu nalézat inovativní řešení podle impulzů projektové skupiny,“ dodává ke způsobu přiřazování poradců ke společnostem, metodička projektu Marie Oujezdská.

Na základě nezávazné přihlášky, zaslané z webových stránek http://auditrodina.eu/index.php/prihlasovaci-formular, bude předán kontakt na společnost vybranému poradci, který sám společnost zkontaktuje a dohodne se na dalším postupu.


 

Slaďování rodinného a pracovního života

Anketa

Jaká skupina zaměstnanců je ve Vaší firmě, z pohledu rodinných závazků, nejčastěji zastoupena?