Projekt podporují


esf
Evropská unie
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Operační program lidské zdroje a zaměstnanost
esfcr

Úvod Audit rodina & zaměstnání vytváří alternativní nabídku řešení pro potřeby zaměstnavatelů
Audit rodina & zaměstnání vytváří alternativní nabídku řešení pro potřeby zaměstnavatelů

Sedmašedesát procent českých firem přiznává, že díky flexibilním pracovním postupům se zvýšila jejich produktivita a třiašedesát procent firem si myslí, že přímým důsledkem flexibilních forem práce je vyšší obrat.

Vyplývá to z průzkumu pořádaného poskytovatelem flexibilních pracovišť, společností Regus, během něhož bylo dotázáno více než 16 000 vedoucích obchodních manažerů po celém světě. (zdroj: Novinky.cz)

Audit rodina & zaměstnání vede k optimálnímu využívání existujících možností při zavádění flexibilních forem práce. Vychází z existujících opatření v organizaci a osvědčeným způsobem systematicky pokračuje v jejich rozšiřování. Samozřejmostí je respekt k naplňování strategie dané organizace a k zohledňování potřeb všech přítomných zájmových skupin.  

  • Předností Auditu rodina & zaměstnání je uvažování o možnostech flexibilních forem práce, které se nezastavuje jen u legislativního rámce a související finanční podpory.
  • Audit nabízí osvědčené know-how pro analýzu stávající strategie personální politiky.
  • Audit umožňuje integraci opatření umožňujících zvládat rodinné závazky bez narušování chodu organizace.
  • Audit podporuje vznik takových opatření, která nediskriminují ty, kteří v současné době takovou situaci neřeší.
 

Slaďování rodinného a pracovního života

Anketa

Jaká skupina zaměstnanců je ve Vaší firmě, z pohledu rodinných závazků, nejčastěji zastoupena?