Projekt podporují


esf
Evropská unie
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Operační program lidské zdroje a zaměstnanost
esfcr

Úvod Koncept Auditu rodina & zaměstnání a koncept tzv. vytváření sdílené hodnoty (Creating Shared Value, CSV)
Koncept Auditu rodina & zaměstnání a koncept tzv. vytváření sdílené hodnoty (Creating Shared Value, CSV)

Audit rodina & zaměstnání je nástrojem optimalizace motivačně orientované personální politiky. Umožňuje propojit legitimní potřeby zaměstnanců a zaměstnankyň (dostát rodinným závazkům), a současně být plnohodnotnými spolupracovníky. Existující opatření napomáhající lepší slučitelnosti rodiny a zaměstnání se tak stávají i specifickým zdrojem prosperity dané organizace, nikoli pouhým výrazem její vstřícnosti.

Společenské odpovědnosti firem Corporate Social Responsibility (CSR) je ve významných organizacích věnována již řadu let pozornost. V současné době se rozšiřují možnosti pro naplňování základního cíle CSR: chovat se eticky a přispívat k udržitelnému hospodářskému rozvoji.  Dochází k uplatňování konceptu tzv. sdílených hodnot Creating Shared Value (CSV). Jejími zakladateli jsou firmy Bayer, Nestlé a T-Mobile.

Stále platí, že firma na sebe bere konkrétní dobrovolný závazek k odpovědnému chování k prostředí i lidem ve svém okolí. Odměnou je dobrá image a zvyšování důvěryhodnosti organizace.  

V současné době jdou průkopníci CSV dál. V čem?

V původním konceptu se vyskytují záměry charakterizované slovy: pečovat, starat se, chránit. Ve své podstatě tedy jde o filantropický pohled na společenskou odpovědnost firem. Tento přístup lze charakterizovat také jako „sdílení již vytvořené hodnoty“, protože nezasahuje do firemní strategie jako takové.
Nový koncept je efektivnější v dosahování původního záměru dlouhodobé úspěšnosti podnikání nejen pro podnikatelský subjekt samotný, ale i společnost, ve které působí. Firmy samotné na něm oceňují, že umožňuje lépe postihovat zájmy všech zúčastněných aktérů. Dochází totiž k tomu, že mohou být společenská témata začleňována do firemních strategií a procesů.
Autorem zmíněného konceptu vytváření sdílených hodnot je Michael E. Porter, přední světový expert na firemní strategie.

Kontakty:

CSR Consult s.r.o., Peter Sokol, tel. +420 737 777 714, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , www.csrconsult.cz.

Americká obchodní komora v ČR, Eva Chvalkovská, Deputy Director, tel. +420 739 357 951, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ,

Business Leaders Forum (BLF), Alena Dvořáková, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Bayer s.r.o., Daniela Červenclová, Communication Manager, tel: +420 603 241 961, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , www.bayer.cz

Zdroj informací: http://csr-online.cz/NewsDetail.aspx?p=2&id=206

 

Slaďování rodinného a pracovního života

Anketa

Jaká skupina zaměstnanců je ve Vaší firmě, z pohledu rodinných závazků, nejčastěji zastoupena?