Projekt podporují


esf
Evropská unie
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Operační program lidské zdroje a zaměstnanost
esfcr

Úvod Index rodina & zaměstnání (berufundfamilie-Index)
Index rodina & zaměstnání (berufundfamilie-Index)

Audit rodina & zaměstnání je nástrojem optimalizace pro-rodinně orientované personální politiky organizace. Firmy, které zvažují zavádění opatření napomáhající harmonizaci rodiny a zaměstnání, často řeší otázku efektivity vynaloženého úsilí.

V květnu 2012 byl prezentován rakouským výzkumným ústavem Forschungszentrum Familienbewusste Personalpolitik index rodina a zaměstnání, který byl testován v Rakousku, Švýcarsku a Německu mezi 1700 odpovědnými osobami za personální agendu a vedení firem. Index je komplexní nástroj managementu, který zjišťuje přínosy opatření podporujících slučitelnost rodiny a zaměstnání.

Index zjišťuje, nakolik si je firma vědoma potřeby počítat s rodinným kontextem svých spolupracovníků a spolupracovnic.

Dotýká se tří důležitých oblastí:

  1. dialogu mezi vedením a podřízenými,
  2. opatřením na podporu slučitelnosti,
  3. firemní kultury.

Ke zjištění konkrétní hodnoty indexu slouží dotazník. Obsahuje otázky na oblasti, které jsou rozhodující pro prorodinné klima v organizaci. Dotazovaní hodnotí nabídku určitých opatření pomocí bodového rozmezí 0 - 100. Čím vyšší je celkové bodové ohodnocení, tím více si daná organizace uvědomuje význam prorodinného klimatu v organizaci. Rakouské společnosti dosahovaly v průměru 66,7 bodu, výrobní sféra dosahovala v průměru 64,6 bodu, obchodní a řemeslnická v průměru 68 bodu.

Efektivita zaváděných opatření u 25 % společností, které dosáhly nejvyšší hodnoty indexu
u 25 % organizací s nejvyšší hodnotou indexu v poměru k průměrné hodnotě ve všech organizacích

u 25 % organizací s nejnižší hodnotou indexu v poměru k průměrné hodnotě ve všech organizacích

Nemocnost ve dnech:

nižší o 23 %

vyšší o 19 %

Míra fluktuace

nižší o 10 %

vyšší o 21 %

Motivovanost zaměstnanců

vyšší o 10 %

nižší o 11 %

Produktivita práce

vyšší o 9 %

nižší o 12 %

Dlouhodobá nemocnost

nižší o 8 %

vyšší o 11 %

Počet výpovědí ze strany zaměstnanců

nižší o 10 %

vyšší o 8 %

Délka rodičovské dovolené

kratší o 9 %

delší o 7 %


 

Slaďování rodinného a pracovního života

Anketa

Jaká skupina zaměstnanců je ve Vaší firmě, z pohledu rodinných závazků, nejčastěji zastoupena?