Projekt podporují


esf
Evropská unie
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Operační program lidské zdroje a zaměstnanost
esfcr

Úvod Audit rodina & zaměstnání v DPD CZ
Audit rodina & zaměstnání v DPD CZ

Audit rodina & zaměstnání v DPD CZ měl od počátku velkou podporu vedení firmy.  Dvěma hlavními cíli, s nimiž společnost do projektu vstupovala, bylo ověřit si, zda to, co je ze strany společnosti zaměstnancům poskytováno, zaměstnanci skutečně chtějí a oceňují a pak také otevření nových témat, která se dosud neřešila.
„Prorodinným opatřením jsme se začali věnovat po zaměstnaneckém průzkumu v roce 2010. Uvědomili jsme si, že jsme v sektoru služeb, postaveném jen na práci lidí,“ potvrzuje Soňa Štroufová, HR Director společnosti.

Protože DPD CZ pokrývá svým firemním zaměřením celou ČR, bylo klíčové nejen zapojení reprezentativního vzorku všech věkových kategorií a profesních typů zaměstnanců a zájmových skupin, ale také zástupců všech regionů, v nichž DPD CZ působí. Určitým specifikem auditu v DPD CZ byla také zaměstnanecká struktura společnosti, kdy pouze 12 % zaměstnanců tvoří vysokoškoláci, celou pětinu zaměstnanců pak představují zaměstnanci v dělnických profesích.

Pokrokovou se prorodinná personální politika v DPD CZ ukázala také v případě zapojování zaměstnanců důchodového věku do běžného chodu společnosti. Soňa Štroufová přiznává, že cesta k zapojení seniorů nebyla jednoduchá: „Trvalo nám zhruba 3 roky, než manažeři a vedoucí pochopili, že i tyto skupiny jsou pro ně zajímavé a vykazují vysokou míru loajality oproti absolventům a věkové kategorii do 25 let.  Práci všech našich zaměstnanců – důchodců si nemůžeme vynachválit, a to jsou někteří v důchodovém věku už 7 let.“ DPD CZ se aktivně snaží svým zaměstnancům ukázat, že důchodový věk není důvodem k odchodu z DPD a že si firma i těchto zaměstnanců váží.

DPD CZ staví svou prorodinnou personální politiku především na službách a aktivitách pro zaměstnance – rodiče a jejich děti. „Už třetím rokem provozujeme vánoční školičku pro rodiče dětí školou i školkou povinné, potřebujeme totiž zákazníky obsloužit i v době, když jsou školy i školky zavřené. Vánoční školička se stala něčím, na co se zaměstnanci a jejich dětí každoročně těší, protože vidět 30 dětí ve věku 3 – 12 let stavit sněhuláka a žít s logem DPD, to je cesta, která nám vrací dvakrát tolik, než kolik do ní investujeme.“ Děti zaměstnanců DPD CZ zapojuje i prostřednictvím dalších aktivit. „Umožňujeme exkurze, děti nám soutěží v přenášení balíků v rámci dětských dnů, středoškolákům umožňuje absolvovat odborné praxi na pracovištích, kde pracují jejich rodiče, chceme, aby i děti věděly, co je DPD a kde pracují jejich rodiče,“  dodává Soňa Štroufová.

DPD CZ mají zkušenost, že maminky z řad zaměstnankyň, většinou středoškolačky, si váží možnosti zůstat na rodičovské dovolené celé 3 roky. Nicméně i v této situaci využívá DPD potenciálu svých zaměstnankyň – maminek alespoň v době prázdnin a před Vánoci formou krátkodobé spolupráce. V rámci Auditu rodina & zaměstnání předložila projektová skupina 38 návrhů v oblasti prorodinné personální politiky, z nichž bylo vybráno 23 reálných a finančně dostupných opatření. Jedním z příkladů je tzv. pastelkovné, kdy je budoucímu prvňáčkovi doručen set s logem  (dopis výkonného ředitele, školní potřeby a desky s logem DPD).  „Obrázky, které jsme dostali od budoucích prvňáčků,nám udělaly obrovskou radost. Taková opatření nestojí tolik, ale mají takový efekt, díky němuž jsme byli rádi, že jsme se do projektu pustili,“ potvrzuje Soňa Štroufová.

DPD CZ je základem vhodně nastavených personálních procesů pravidelný kontakt se zaměstnanci a vyhodnocování zpětné vazby na personální řízení společnosti. Průzkum spokojenosti zaměstnanců stál také na počátku prorodinných aktivit. Management DPD CZ dal zaměstnancům možnost vyjádřit, co potřebují, aby se v práci cítili stoprocentně pracovně a ve svém volném čase zase stoprocentně jako pečující rodiče. Velkým tématem se ukázala např. pracovní doba na dobírkových pokladnách. „Uvědomili jsme si, že na dobírkových pokladnách pracují ženy, z nichž mnohé sice již mají děti odrostlé, ale často právě jejich děti už mají děti, takže většinou plní roli babiček. Na základě této skutečnosti se nám podařilo změnit interní procesy tak, aby pracovní doba našich dobírkových pokladních odpovídala více jejich potřebám,“ podotýká Soňa Štroufová.  Průzkumy spokojenosti jsou ale také vhodným nástrojem pro měření efektivity přijímaných opatření. Ve srovnání s daty z posledního průzkumu spokojenosti v DPD CZ se prokazatelně zvedla angažovanost zaměstnanců o 16 %, snížila se fluktuace a rapidně např. narostl počet zaměstnanců, kteří byli svými kolegy nominováni na zaměstnance měsíce a to nejen uvnitř, ale nominace přicházejí i napříč odděleními. Lidé si totiž více všímají své práce i práce svých kolegů napříč firmou. „Otevřená komunikace má své výhody i v tom, jak často za námi zaměstnanci chodí, co říkají, s čím chtějí pomoci,“ uzavírá Soňa Štroufová.

 

Slaďování rodinného a pracovního života

Anketa

Jaká skupina zaměstnanců je ve Vaší firmě, z pohledu rodinných závazků, nejčastěji zastoupena?