Projekt podporují


esf
Evropská unie
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Operační program lidské zdroje a zaměstnanost
esfcr

Úvod Pracujícím rodičům v Tchibo Praha radí speciální příručka
Pracujícím rodičům v Tchibo Praha radí speciální příručka

Účastníci Auditu rodina & zaměstnání, kteří v lednu 2013 obdrželi z rukou ministryně práce a sociálních věcí Ludmily Müllerové základní certifikát projektu, budou brzy bezmála v polovině doby, během které implementují vytyčené cíle v oblastech prorodinné personální politiky. Pokroky, kterých již dosáhli, budou shrnovat ve svých průběžných zprávách. Průběžné zprávy ale zdaleka nejsou jen kontrolou stavu zaváděných opatření. Slouží především k udržení kontaktu mezi společností a jejím poradcem nebo poradkyní, poskytují možnost konzultovat dosažené výsledky a řešit případné těžkosti. Jak poznamenává Marie Oujezdská, metodička projektu Audit rodina & zaměstnání: „Smyslem auditu je dialog, nikoli administrativa. Naši poradci a poradkyně nemají pouze ‘zadat‘ pověřeným pracovníkům a pracovnicím vypracování zpráv, ale pomoci s celkovým mapováním průběhu realizace a zaváděním nových opatření do praxe“.

Tchibo Praha, spol. s r.o. si jako jednu z prioritních oblastí své prorodinné politiky zvolila práci s rodiči, kteří se chystají, jsou nebo se vracejí z mateřské nebo rodičovské dovolené (MD/RD). HR specialisté spolu s CSR manažerkou Lenkou Maškovou si dali za cíl vytvořit komplexní metodiku práce s touto skupinou zaměstnanců. Její součástí bude zapojení zaměstnanců na MD/RD do průběžného vzdělávání, jejich účast na firemních akcích a individuální pohovor s nadřízeným před návratem do zaměstnání, na jehož základě budou rodiče těsně před návratem do zaměstnání proškoleni.

V duchu těchto cílů vydala společnost Tchibo k příležitosti Mezinárodního dne rodin pro své zaměstnance a zaměstnankyně příručku pro rodiče, která mapuje postup při odchodu na MD/RD a návratu do zaměstnání z pohledu společnosti a nabízí přehled zařízení a služeb péče o předškolní děti v místech, kde se nacházejí obchody Tchibo. Nastávající rodiče v příručce naleznou také přehled zařízení a služeb péče o děti obecně a rady a tipy pro rodiče, kteří nechávají hlídat své dítě jinou osobou.

Přednosti příručky shrnuje CSR manažerka Lenka Mašková: „Cílem této příručky je usnadnit našim zaměstnancům významnou etapu jejich života, kdy jsou na mateřské/rodičovské dovolené, nebo na ni právě odcházejí, či se naopak vracejí zpět do práce a hledají důležité informace a rady v souvislosti s péčí o děti. Rozsáhlou část brožury tvoří přehled zařízení a služeb péče o děti v místech, kde jsou obchody Tchibo. Kapacita předškolních zařízení je v ČR velmi omezená a není úplně snadné dostat se k informacím o nabídce alternativních forem péče o děti předškolního věku. Tuto nabídku jsme se snažili zmapovat, a tím pomoci rodičům při hledání vhodné péče pro jejich děti, když se například chtějí v průběhu rodičovské dovolené vrátit do práce.“

Termín odevzdání průběžné zprávy Tchibo Praha, spol. s r.o. je ve třetím čtvrtletí 2013. Ve srovnání s ostatními auditovanými společnostmi má Tchibo termín posunutý, protože během realizační fáze se management a zaměstnanci nespokojili s minimálním počtem dvou realizačních workshopů. Naopak  - do metodikou předepsaných setkání přidali z vlastní iniciativy samostatné workshopy za jednotlivé regiony, v nichž je společnost přítomna. To si na jednu stranu vyžádalo úpravu některých termínů, především ale tato změna přispěla k detailnímu představení projektu skutečně všem zaměstnancům společnosti Tchibo a realizační plán, který touto cestou vznikl, je jeden z nejobsáhlejších. „Snažíme se auditovaným firmám vyjít vstříc, co se týká specifických nároků na podobu projektu v jejich personálních podmínkách. Audit je živý nástroj a každá funkční úprava se může stát součástí individuálního auditního procesu v konkrétní společnosti,“ dodává manažer projektu Vít Liška.

 

Slaďování rodinného a pracovního života

Anketa

Jaká skupina zaměstnanců je ve Vaší firmě, z pohledu rodinných závazků, nejčastěji zastoupena?