Projekt podporují


esf
Evropská unie
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Operační program lidské zdroje a zaměstnanost
esfcr

Úvod Audit rodina & zaměstnání pomáhá také v Plzeňském Prazdroji
Audit rodina & zaměstnání pomáhá také v Plzeňském Prazdroji

Počátky prorodinné personální politiky Plzeňského Prazdroje je možné spojit s firemním projektem „Diverzita“, který vychází z principů prosazování lidských práv, etických zásad a nediskriminačního prostředí na pracovišti. Na dodržování stanovených cílů dohlíží v Plzeňském Prazdroji 3 ombudsmani, kteří jsou voleni zaměstnanci společnosti. Přijímané změny v oblasti slaďování pracovního a rodinného života a genderové diverzity jsou široce komunikovány s odborovou organizací a vycházejí z reálných dat a potřeb společnosti, z šetření spokojenosti zaměstnanců a Auditu rodina & zaměstnání. Aktivní roli odborové organizace v prosazování změn potvrzuje Jana Schattauerová, manažerka rozvoje organizace a odměňování: „V naší společnosti mají odbory poměrně silný hlas a jejich zapojení do projektu nám velmi pomohlo v šíření pozitivního PR připravovaných změn směrem k zaměstnancům.“


Od projektu „Diverzita“, jehož se stal Audit rodina & zaměstnání součástí, si Plzeňský Prazdroj slibuje zajištění rovných podmínek pro muže a ženy a zpřístupnění míst ve vedení společnosti také svým zaměstnankyním. Mezi šest oblastí „Diverzity“ patří mimo jiné mentoring pro talenty – ženy, zavedení home-office pro vybrané zaměstnance, podpora částečných úvazků a udržování kontaktu se zaměstnanci – rodiči. Je to oblast, které si zaměstnanci váží nejvíce.

Jak potvrzuje Jana Schattauerová , Audit rodina & zaměstnání pomohl společnosti jasně pojmenovat, dotáhnout a prosadit konkrétní kroky prorodinné personální politiky v rámci vedení. Klíčové přitom při sestavování projektového týmu bylo zapojení všech skupin zaměstnanců ze všech úseků společnosti: „Aby byli zastoupeni muži i ženy ze všech pracovních kategorií, které se u nás ve společnosti vyskytují – operátoři na lince, manažeři, administrativní pracovníci a další. Členy projektového týmu jsme nevybírali jen proto, že se workshopů chtěli účastnit, ale cíleně jsme oslovili především zaměstnance, kteří se vrátili z rodičovské dovolené, mají doma členy rodiny, o které pečují, apod.“ V takové chvíli je klíčové vysvětlovat vedoucím úseků, proč mají zaměstnance uvolnit pro projektový tým. Právě střední management totiž v prosazování cílů auditu hraje hlavní roli.

Členové projektové skupiny v Plzeňském Prazdroji dbali na to, aby navrhovaná opatření byla reálná, v souladu s cíli společnosti a rozpočtovými a časovými možnostmi. Realizační plán prorodinných opatření nakonec podepsal hned na poprvé generálním ředitele Plzeňského Prazdroje pan Douglas Brodman, který se za něj také osobně postavil a pravidelně se dotazuje na jeho plnění. „Základní certifikát pro nás znamená velké ocenění, ale i velkou výzvu, protože máme nyní nastavená opatření, která jsou před námi, a zaměstnanci jsou plní očekávání, kdy začnou opatření vidět v praxi,“ potvrzuje Jana Schattauerová.

Zaměstnanci Plzeňského prazdroje mají již nyní z kolektivní smlouvy nárok na

  • týden dovolené navíc,
  • den neplaceného volna při nástupu dítěte do mateřské školky/první třídy,
  • odměnu za věrnost, pokud dosáhnou určité délky trvání pracovního poměru a to i v případě, že jsou na mateřské/rodičovské dovolené (zaměstnanci obdrží finanční i benefitní část, včetně poděkování a dopisu nadřízeného),
  • účast v programu „Stay in touch“ – cílem programu je rozvíjet kontakt se všemi rodiči na mateřské a rodičovské dovolené. Rodičům jsou v kopii zasílány důležité e-maily, firemní magazíny, na požádání je jim zřízen přístup do portálu firemních benefitů, které mohou využívat. Mají nárok na různé typy pojištění (penzijní, životní)i vouchery na zábavu, sport a kulturu.

Audit v Plzeňském Prazdroji ukazuje, že zaměstnanci si všímají i drobných opatření, která jim ale mohou práci podstatně zpříjemnit: „Jedna z maminek na rodičovské dovolené přišla s podnětem, že kdykoli přijede do práce navštívit kolegy nebo vyřídit pracovní záležitosti, zpravidla nemá kde zaparkovat a když už zaparkuje, nemá prostor na vyndání kočárku nebo autosedačky z automobilu.

Tak jsme se po dohodě s manažery závodu rozhodli udělat speciální parkovací místa pro zaměstnance-rodiče.“ Jana Schattauerová uvádí příklad také dalšího z opatření, která nejsou nikterak nákladná, ale přesto významnou měrou přispívají k pozitivnímu přístupu zaměstnanců ke společnosti: „Máme e-mailovou schránku pro rodiče, kam mohou naše maminky a tatínkové posílat jakékoli dotazy. Schránka je hojně využívaná a dotazů chodí celá řada. Hodně se nám osvědčilo naslouchat zaměstnancům, podporovat je a poděkovat jim.“

 

Slaďování rodinného a pracovního života

Anketa

Jaká skupina zaměstnanců je ve Vaší firmě, z pohledu rodinných závazků, nejčastěji zastoupena?